سوابق اجرایی در حوزه مشاوره و نظارت در زمینه فناوری اطلاعات

 

فهرست برخی از مهمترین سوابق اجرایی گروه پرورش داده ها در زمینه مشاوره و نظارت در پروژه های فناوری اطلاعات به شرح ذیل است:

 • مشاوره و تدوین استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران(قرارداد با شرکت تک ماهیندرا)
 • سامانه اینترنتی شناسه شی(OID) سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • شناسایی و محاسبه شاخص های سرمایه گذاری و ارزیابی این شاخص ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • خدمات مشاوره در امور اطلاع رسانی و ظرفیت سازی فنی در حوزه نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات(CAPB) سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • مشاوره و نظارت بر فرآورده های پروژه طراحی و تولید سامانه نهاب(نظام هویت سنجی الکتورنیک بانکی)شرکت ملی انفورماتیک
 • تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران(تکفا2) در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
 • مشاوره جامع جهت توسعه فاوا در سازمان فناوری اطلاعت ایران
 • سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • ظرفیت سازی فنی در حوزه نظام ÷ایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • خدمات مشاوره در حوزه کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا
 • مطالعه و بررسی و تدوین طرح سیستم جامع مکانیزه اصناف کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران و شورای اصناف کشور
 • نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتی تبیان(tebyan IDC)
 • نظارت بر عملیات طراحی و استقرار مرکز داده رشد در سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت آموزش و پرورش
 • نظارت بر پروژه تدوین سند زیر ساخت سازمان فناوری اطلاعات کشور (مجری:دانشگاه تربیت مدرس ، کارفرما:سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 • طراحی و نظارت بر آماده سازی زیر ساخت فیزیکی مرکز داده رشد وزارت آموزش و پرورش
 • مطالعه و بررسی تدوین چارچ.ب تحقق الزامات سند فاوای وزارت آموزش و پرورش
 • اجرای طرح مطالعاتی شبکه گسترده وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • انجام فعالیتهای مطالعاتی در زمینه نقش فاوا در توسعه اقتصادی کشور در تجارت الکترونیکی ، دولیت الکترونیک ، محاسبات ابری(Coud Computing) ، آموزش الکترونیکی ، مراکز صدور گواهی الکترونیک و ...
 • مشاوره در راستای تدوین سند توسعه صادرات نرم افزار کشور
 • مطالعه در زمینه نقش فاوا در کسب و کارهای کوچک ومتوسط(SME) و تدوین شرح خذمات برای پروژه تدوین سند راهبردی در این حوزه 
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392