حوزه مدیریت طرح

مجریان طرحهای بزرگ در ایران، به دلایلی مثل پیچیدگی های تكنولوژیكی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر موفق به تكمیل و راه اندازی طرح هایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند.

شرکت پرورش داده ها با داشتن سابقه ای طولانی و انجام پروژه های بزرگ ملی توانسته تجربه و تخصص لازم را در مدیریت و هماهنگی این طرح ها کسب کرده و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حائز رتبه برتر در زمینه صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (EPC) گردد.

در شرکت پرورش داده ها، مدیریت طرح (Management Contractor) در نتیجه اصلاح روش های مدیریتی در هدایت و انجام پروژه ها بوجود آمده است. در صورتیکه شرکت قادر به انجام کل کار یا قسمتی از کار پروژه نباشد با ارجاء آن (Outsource) به شرکت های دیگر (پیمانکاران فرعی) کلیه ریسک های ناشی از آن را منتقل می کند و خود وظایف برنامه ریزی، مدیریتی و کنترلی را عهده دار می شود و با ارائه خدمات پشتیبانی به پیمانکاران فرعی منجر به تسریع اجرای طرح ها می گردد.

به عنوان مثال می توان به پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (تکفا 2) اشاره کرد که در آن شورای عالی اطلاع رسانی بعنوان کارفرما وظیفه مدیریت طرح خود را به کنسرسیومی متشکل از شرکت پرورش داده ها به همراهی دو مشاور هلندی و ایرلندی واگذار کرد و شرکت پس از برنامه ریزی و تقسیم فعالیت های پروژه با 14 شرکت داخلی بعنوان پیمانکار فرعی قرارداد منعقد ساخت و توانست با برنامه ریزی، کنترل و پشتیبانی طرح را مدیریت کند.

شرکت های همکار

شرکت پرورش داده ها قرارداد همکاری و مشارکت با شرکت های زیادی مانند کیاتل در زمینه انجام طرح های بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی داخل و خارج کشور و همچنین تقویت بنیه مالی و اجرائی انجام طرح های فوق و بکارگیری شرکت های داخلی و خارجی مورد نیاز بصورت پیمانکار عمومی (GC) را دارد.

شرکت پرورش داده ها قرارداد همکاری و مشارکت با شرکت هایی مانند شرکت تعاونی مهندسی مشاور خاتم در زمینه انجام خدمات مشاوره در زمینه انجام پروژه های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی بزرگ داخلی و خارجی کشور دارد.

همچنین شرکت پرورش داده ها، قرارداد همکاری با شرکت های خارجی مثل Strategy Partners Ireland ،Huawei ،ComArch ،Spectrum را در زمینه انجام پروژه های بزرگ، دارد.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392