کسب رتبه برتر در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کسب رتبه برتر در محور نرم افزارهای ارتباطی و مخاربراتی توسط شرکت پرورش داده ها در چهارمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392