معرفی پرورش داده ها

شرکت پرورش داده‌ها در سال 1367 تاسيس گرديده و تاکنون موفق به اجراي پروژه‌هاي مختلفي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات گرديده است که پاره‌اي از آنها در شمار طرح‌هاي ملي و کشوري محسوب مي گردد.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392