معرفی میعاد شرق

شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات میعاد شرق در سال 1382 تاسيس گرديده و در حوزه های فناوري اطلاعات و ارتباطات به خصوص مشاوره فعالیت داشته است.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392