حضور شبکه هاب کو در هشتمین کنفرانس بین المللی برق

هشتمین کنفرانس بین المللی برق با حضور مدیران و صاحب نظران در حوزه نیروگاهی در مورخ 27 و 28 بهمن ماه در سالن بین المللی پژوهشگاه نیرو برگزار شد. در این کنفرانس مهندس حسین نوروز مدیر بخش فناوری های نوین از شرکت پرورش داده ها به معرفی شبکه هاب کو با محوریت مکانیزاسیون تامین تجهیزات، مدیریت استعلام بها و اطلاع رسانی سریع و آسان، پرداخت که مورد استقبال تامین کنندگان و مصرف کنندگان حاضر در کنفرانس قرار گرفت.

با اجرای سالیانه هفت دوره کنفرانس ملی برق با هدایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مشعل فروزان این رویداد بزرگ ملی این بار به دست شرکت مدیریت تولید برق دماوند سپرده شده بود و به یاری پروردگار میزبانی هشتمین کنفرانس نیروگاههای برق را به نحو احسن عهده دار بودند. این همایش فراگیر توسط شرکت مدیریت تولید برق دماوند ضمن بهره گیری از مساعدت شرکت برق منطقه ای تهران، همکاری شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت (دبیرخانه دائمی کنفرانس نیروگاههای برق) و با همراهی انجمن صنفی نیروگاهها (اصنا) و با مشارکت نیروگاههای منطقه تهران در زمستان 94 در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

در اختتامیه این کنفرانس ملی، هیات برگزاری به ریاست مدیرعامل نیروگاه دماوند از غرفه شبکه هاب کو بازدید کردند و با ارایه تقدیرنامه به مدیران شبکه هاب کو، از شکل گیری این شبکه موثر در فضای کسب و کار کشور ابراز خشنودی داشتند.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392