حضور گروه شرکت های پرورش داده ها در اجلاس عالی WSIS+10 در سال 2014

مدیران ارشد شرکت پرورش داده ها در سومین سال حضور پیاپی خود در اجلاس عالی WSIS+10 که با حضور نمایندگان کشورهای دنیا در ژنو سوییس برگزار شد، در قالب یک کارگاه موضوعی (Thematic Workshop) شبکه هاب کو (hubco.ir)را به عنوان یک راهکار در حوزه تجارت الکترونیک (e-commerce) و یکی از مولفه های سیستم جامع کسب و کار الکترونیک (e-business) شرکت پرورش داده ها معرفی نمودند. در شبکه هاب کو که مجموعه ای از ابزارهای کسب و کار است، برمبنای مدل محاسبات ابری (cloud computing) و مدل های ارائه نرم افزار به عنوان سرویس (Software as-a Service) امکان ارائه فرآیندهای کسب وکار به شکل سرویس به کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط که امکان سرمایه گذاری اولیه در رابطه با خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات را ندارند، فراهم می گردد. با توجه به این که یکی از خطوط عمل WSIS، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه شئون زندگی از جمله کسب و کار است، موضوع این کارگاه موردتوجه برگزارکنندگان همایش قرار گرفته است. در این کارگاه به چالش های ارائه چنین سرویسی به کسب و کارهای ایرانی اشاره گردید و بیان شد که در برخی از موارد کسب و کار موردنظر دارای سطح دسترسی مطلوب به شبکه و اینترنت، کامپيوتر و سایر تجهیزات موردنیاز نمی باشد و مهارت و دانش لازم در استفاده از فاوا را نیز ندارد و همین امر باعث عدم توانایی کسب و کار در استفاده از خدمات این شبکه و سایر کاربردهای فاوا می گردد. شرکت پرورش داده ها به عنوان ارائه دهنده ایده این شبکه و مجری هاب کو، از طریق ارائه خدمات توانمندی ساز کسب و کار، شامل بهبود زیرساخت های فاوا، مشاوره فاوا، همکاری مشترک با مراکز آموزشی به منظور ارائه دوره های آموزشی موردنیاز در کنار محصول فنی خود، توانسته است سطح دسترسی و استفاده کسب و کارها بهبود بخشد. براساس این ایده، عنوان گردید که هاب کو با این نگرش و رهیافت می توان راهکاری برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کشور باشد.

WSIS

لازم به ذکر است که مدیران شرکت پرورش داده ها به عنوان شرکت خصوصی حاضر در این اجلاس در برگزاری سایر کارگاه های موضوعی و کشوری اختصاص یافته به ایران نیز حضوری پررنگ داشته و آقایان مهندس احمدبیدآبادی و دکتر محمدرضا آیت اله زاده شیرازی در دو کارگاه موضوعی و کشوری ایران، به ترتیب به ارائه سخنرانی در رابطه با چالش های توسعه پهن باند در ایران و تشریح یکی از اقدامات کلیدی در پایش جامعه اطلاعاتی ایران پرداختند.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392