پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP به نداگستر صبا اعطا شد

سازمان تنظیم مقررات در راستای ساماندهی پروانه های حوزه ارایه خدمات ارتباطی انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه های ارایه خدمات انتقال داده (PAP)، توزیع کنندگان اینترنت(ISDP) ، ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP) و به منظور حذف وابستگی به فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقای سطح فعالیت شرکت های توانمند، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، سازمان تنظیم مقررات اقدام به تجمیع پروانه های مذکور تحت عنوان FCP نمود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت انتقال داده های نداگستر صبا (صبانت) عضوی از گروه شرکت های پرورش داده ها را حائز شرایط اخذ پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) اعلام نمود و در طی مراسمی که با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای دکتر واعظی، و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد این پروانه به آقای دکتر بیدآبادی اعطا گردید.

همچنین در این مراسم به 6 شرکت فعال دیگر نیز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت و به یک شرکت پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای اعطا شد.

عباسی شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره نحوه اعطای این پروانه ها توضیح داد: بعد از اتمام اعتبار ده ساله پروانه های PAP در اواخر سال ۹۲ و گرفتن مشاور در اوایل اردیبهشت سال ۹۳ گزارشی به کمیسیون و تصویب سیاست های کلی در جلسه ۱۹۱ سال ۹۳ ارائه شد و بعد از آن نسخه پیش نویس اول تهیه شد و تشریح آن در سمینارهای عمومی و جلسات خصوصی نیز آمد.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392