بخش تضمین کیفیت و تست نرم افزار

بیانیه مأموریت

تضمين کيفيت به معنی بازرسی و بازبينی فرآيندها و محصولات پروژه برای اطمينان از انطباق آنها با استانداردها و روش‌های اجرايي مناسب است. هدف از انجام فعاليت‌های تضمين کيفيت، همکاری با تيم پروژه در جهت رسيدن به کيفيت قابل قبول برای محصولات پروژه و اجرای پروژه در زمان مناسب می‌باشد. بدين منظور تضمين کيفيت بازرسی و بازبينی هایی را به صورت دوره ای و موردی انجام می‌دهد. فعاليت‌هاي تضمين کيفيت، به عنوان يکي از فعاليت‌هاي مديريت پروژه مطرح است به گونه اي که با انجام اين فعاليت‌ها، گروه تضمين کيفيت در برنامه ريزي و رعايت استانداردهاي پروژه همکاري نموده، به عنوان يک گروه مستقل روش انجام فعاليتها و فرآورده ها را بازرسي و از صحت انجام آنها اطمينان حاصل مي نمايد.
تست نرم افزار فرآیندي است که کیفیت نرم افزار کامپیوتري را مشخص می‌کند. تست نرم افزار شامل فرآیند اجراي یک برنامه با هدف یافتن خطا هاي نرم افزاري است. یک نکته مهم اینست که تست نرم افزار، باید از نقطه نظرات مختلفی از تضمین کیفیت نرم افزار لحاظ شود، که با همه حوزه هاي فرآیند تجاري همراه باشد نه فقط در حوزه هاي تست. تست نرم افزار به عنوان یک قسمت مهم از فرآیند تضمین کیفیت نرم افزار تلقی می شود. در تضمین کیفیت نرم افزار متخصصان فرآیند نرم افزار، دیدگاه وسیع تري روي نرم افزار و توسعه آن دارند. آنها فرآیند مهندسی نرم افزار را بررسی می‌کنند و آن را براي کاهش میزان خطاهاي منجر به شکست، تغییر می‌دهند. عنصر تعیین کننده میزان شکست قابل قبول، ماهیت نرم افزار است.
روشهاي مختلفی براي تست نرم افزار وجود دارد. بررسی کردن دوباره و امتحانات سخت و مهم، تست‌هاي استاتیک نامیده می شوند، در حالیکه اجراي واقعی برنامه با یک مجموعه تست داده شده در مرحله خاصی از فرآیند توسعه، تست پویا نامیده می شود.

توانمندی های بخش

امروزه سازمان هاي نرم افزاري زمان و منابع ز یادي را در تحلیل و تست نرم افزار صرف می‌کنند. از نظر مهندسان نرم افزار نوشتن کدهاي تست، به خودي خود، مثل توسعه خود محصول وقت گیر و گران است.

بنابراین راه حلی براي خودکار کردن تست نرم افزار غیرقابل اجتناب است. خودکارسازي تست‌ها نسبت به تست دستی برتري‌هاي زیادي دارد. در جامعه امروزي پروژه هاي نرم افزاري پیچیده هستند و برا ي حل مسائل پیچیده طراحی می‌شوند. خودکارسازي تست‌ها باعث می شود که توسعه دهندگان زمان بیشتري براي تمرکز بر روي دیگر جنبه‌ها داشته باشند و بتوانند خطاهاي نرم افزار را به صورت مؤثرتري رفع نمایند. علاوه برا ین، ازآنجایی که تست‌ها را می‌توان در هر زمان و به هر تعداد دفعاتی اجرا کرد، می توان از تست هاي قبلی استفاده‌ي مجدد نمود. و به این ترتیب کارایی تست را افزایش و زمان تست را کاهش داد. خودکارسازي تست نرم افزار زحمت و پیچیدگی انجام تست را کاهش می‌دهد.

سوابق اجرایی

 • طراحی و ارتقا مرکز داده رشد- (تضمین کیفیت)
 • بهينه سازي ساختارشبکه، امنيت شبکه و پايگاه‌هاي داده در مرکز داده مرکز آمار ايران - (تضمین کیفیت)
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بانک کشاورزی (تضمین کیفیت)
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) آستان قدس رضوی- (تضمین کیفیت)
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) سازمان ملی جوانان-(تضمین کیفیت)
 • تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران - (تضمین کیفیت)
 • مديريت شبکه ارتباطي صما شرکت ایزایران- (تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • طراحی و توسعه سيستم اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • توسعه سیستم‌ها و واسط‌های مدیریت شبکه با استفاده از ابزارهای متن باز موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان خراسان رضوی-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان اصفهان-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان کرمان-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان هرمزگان-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه شاخص شمار-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان گلستان-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان کردستان-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه محاسبه کارکرد و سرویس‌های شبکه دسترسی مخابرات استان آذربایجان شرقی-(تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • سامانه مدیریت فرآیند های تجاری- (تضمین کیفیت و تست نرم افزار)
 • شبکه هابکو (تضمین کیفیت و تست نرم افزار)

 

تماس با تضمین کیفیت و تست نرم افزار

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392