شبکه و ارتباطات

  • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
  • ارائه راه حل های جامع مدیریت شبكه (Network Management)
  • فراهم نمودن خطوط پرسرعت اینترنتی (ADSL)
  • طراحی و پیاده‌سازی IP Telephony
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های WAN (Wide Area Network)
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های LAN (Local Area Network)
  • طراحی و اجرای شبکه های Wireless
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های VoIP
© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392