شرکت پرورش داده ها / درباره ما / دستاوردها و افتخارات
DP gproup at a glance

شایستگی های برجسته


توانایی ارائه راهکارهای جامع و تمام عیار با تکیه بر توانمندی های تخصصی شرکت های گروه
تجربه مدیریتی با تکیه بر دانش صنعتی و دانشگاهی گروه
تخصص و توانایی بالا در انجام پروژه های بزرگ (به اندازه سطح شرکت) و آشنایی با سختی های خاص این گونه پروژه ها
میزان جسارت و ریسک پذیری مدیران سطح بالا
امکان سرمایه گذاری مشترک با مشاوران خارجی با هدف استفاده از مدیریت و انتقال دانش فنی آنها
حضور گسترده در تعاملات و رویدادهای بین المللی

 

خبر اجلاس فناوری رسانه

دستاوردها و افتخارات گروه شرکت های