شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / قابلیتهای برجسته هولدینگ
راه کارهای برجسته

قابلیت های برجسته گروه شرکت های پرورش داده ها

1. مدیریت استراتژیک در دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگ ها)

2. سیاست گذاری در سطح ملی و استانی و تدوین برنامه های توسعه ملی

3. ارائه طرحهای زیرساختی کشوردر حوزه ارتباطات

4. مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها و پشتیبانی استارت آپ ها

5. مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات (Business-IT alignment) 

6. استقرار و پیاده سازی راهکار های مدیریت مشتریان، CRM، BSS (Business Support System) بر اساس فرآیندهای استاندارد TAM و eTOM از tmForum .

7. پیاده سازی سامانه های مقیاس بزرگ سازمانی برای اتوماسیون و مکانیزاسیون فرآیندهای BPMN بر بستر BPMS شرکت پرورش داده ها

8. نظارت (عامل چهارم) بر پروژه های تولید، طراحی، مشاوره حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات در مقیاس بزرگ IT Governance  

9. مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و استانداردهای مربوطه همچون ISO/IEC 17799 و ISO/IEC 27001 

10. ارائه راه‌ حل های جامع مدیریت شبکه (Network Management)

11. طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center

12. طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه Network Operation Center 

13. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی محصول هوشیار به منظور مدیریت شبکه های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری.

14. ارائه راه حل مدیریت زیرساخت مرکز داده DCIM

15. طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور انجام کلیه فعالیت های صورتحساب گیری برای شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

16. تجربه و توانمندی در اجرای پروژه در حوزه  اینترنت اشیاء IOT در مقیاس های بزرگ و ملی .

17. سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد (اکانتینگ)

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها