شرکت پرورش داده ها / ویدئو معرفی

گروه پرورش داده ها

گروه شرکت های پرورش داده ها متشکل از پنج شرکت فعال در بخش های مختلف اقتصادی کشور از قبیل فناوری اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز و تولید صنعتی است که هرکدام از آن ها در شمار شرکت های معتبر و با سابقه در حوزه فعالیت خود محسوب می گردند. شرکت پرورش داده ها اولین شرکت در این گروه است که در سال 1367 تاسیس گردید.

ماموریت این مجموعه افزایش سهم در بازار ایران و منطقه با بهره گیری از تجارب موفق جهانی وشیوه های نوین مدیریتی است. شرکت های این مجموعه با راهبرد ایجاد تمایز و تمرکز در بازار توانسته اند پوشش و حمایت مناسبی را برای فعالیت های یکدیگر ایجاد کنند و با اتکاء به قابلیت های محوری خود موفق به اجرای پروژه‌های مختلفی گردند که بسیاری از آنها در شمار طرح‌های ملی و کشوری محسوب می‌گردد. به جرات می‌توان گفت که با توجه به پروژه‌های ملی انجام شده توسط این گروه، کمتر مجموعه اقتصادی در سطح کشور دارای چنین سطحی از تخصص و مراجع‌کاری است.

  

ویدئو معرفی

Loading