رسانه جدید

مشتریان گروه شرکت های پرورش داده ها

مخابرات:

 • شرکت مخابرات ایران

 • مخابرات استان تهران

 • مخابرات استان همدان

 • مخابرات استان کردستان

 • مخابرات استان خراسان جنوبی

 • مخابرات استان آذربایجان شرقی

 • مخابرات استان بوشهر

 • مخابرات استان اصفهان

 • مخابرات استان هرمزگان

 • مخابرات استان کرمان

نهادهای دولتی:

 • صدا و سیما

 • وزارت نیرو

 • وزارت آموزش و پرورش

 • وزارت ورزش و جوانان

 • سازمان فناوری اطلاعات ایران

 • سازمان بیمه خدمات درمانی

 • مرکز آمار ایران

 • دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

سازمان ها و شرکت ها:

 • موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 • آستان قدس رضوی

 • شرکت ارتباطات زیرساخت

 • موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری:

 • بانک ملی ایران

 • بانک کشاورزی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک صادرات

 • بانک ملت

 • بانک سین

موسسه ها و نهادهای آموزشی:

 • وزارت آموزش و پرورش

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Loading