IOT farsi

قابلیت های برجسته هولدینگ پرورش داده ها

1. مدیریت استراتژیک در دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر 

2. سیاست گذاری در سطح ملی و استانی و تدوین برنامه های توسعه ملی

3. ارائه طرحهای زیرساختی کشوردر حوزه ارتباطات

4. مدیریت نوآوری در سطح بنگاه ها و پشتیبانی استارت آپ ها

5. مشاوره و پیاده سازی در زمینه همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات (Business-IT alignment) 

6. مدیریت کارآیی کسب و کار (Business Performance Management)

7. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری

8. مشاوره و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) 

9. مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و استانداردهای مربوطه همچون ISO/IEC 17799 و ISO/IEC 27001 

10. ارائه راه‌حل های جامع مدیریت شبکه  (Network Management)

11. طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center

12. طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه Network Operation Center 

13. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی محصول هوشیار به منظور مدیریت شبکه های مخابراتی، تاکتیکی و کامپیوتری.

14. ارائه راه حل مدیریت زیرساخت مرکز داده DCIM

15. طراحی و پیاده سازی محصول DPBilling به منظور انجام کلیه فعالیت های صورتحساب گیری برای شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

16. تجربه و توانمندی در اجرای پروژه در حوزه  اینترنت اشیاء IOT در مقیاس های بزرگ و ملی .

17. سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد ( اکانتینگ )