رسانه جدید

روترها و متعلقات شبکه

ما ارائه دهنده روترها و متعلقات آن هستیم

روتر بخشی از تجهیزات شبکه است که امکان برقراری اتصال و ارتباط را برای وسایل، نظیر کامپیوتر شخصی شما و دیگر دستگاه های متصل به اینترنت را محیا می سازد. دستگاه هایی که برای خانه ها و شبکه های کوچک استفاده می شود را به طور دقیق تر گیت وی خانگی یا رزیدنتال گیت وی (به انگلیسی residential gateway)  می نامند.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها