حوزه مرکز داده ها:

بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران می گذرد. بسیاری از این مجموعه ها تاکنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان متبوع خود نموده اند. اما توسعه روز افزون کسب و کار و افزایش تصاعدی حجم اطلاعات و به دنبال آن نیاز به پردازش مضاعف بر روی آنها، نیاز به توسعه و ایجاد مراکز داده متمرکز و یا موازی را برای دفاتر و ساختمان های مرکزی امری انکار ناپذیر کرده است.

 

با توجه به توان تخصصی پرسنل شرکت و کسب تجارب پروژه های پیشین، در حال حاضر پرورش داده ها قادر به ارائه و انجام طراحی، اجرا، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی در تمامی لایه های یک مرکز داده می‌باشد:

 

·         زیرساخت فیزیکی (Physical Infrastructure)

 

·         زیرساخت فناوری اطلاعات (IT Infrastructure)

 

·         مراکز کنترل و مونیتورینگ (NOC & SOC Monitoring)

 

·         سرویس های مدیریت شده (Managed Services)

 

حوزه مشاوره ای

 

·         تحلیل و مستند سازی وضعیت موجود

 

·         ارائه نقاط ضعف و راه کارهای ارتقا وضعیت موجود از لحاظ امنیتی و کارایی

 

·         تحلیل نیازهای آتی و تهیه نقشه راه فنی (Road Map)

 

·         تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه و تهیه RFP هر یک

 

·         مشاوره در خصوص ساختارهای زیربنایی مانند Site Selection, Power & Cooling, Physical Access Controls

 

·         نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از لحاظ اجرایی و فنی

 

حوزه اجرایی

 

·        تهیه طراحی تفضیلی بر اساس نیازهای فنی منطبق بر آخرین تکنولوژی های روز

 

·        تهیه LOM بر اساس طراحی صورت گرفته و امکان دریافت تاییدیه برای اکثر سازندگان بزرگ تجهیزات

 

حوزه شبکه

 

·         طراحی و اجرای شبکه های پر سرعت Data Center

 

·         طراحی و اجرای شبکه های شهری Metropolitan Area Network

 

·         طراحی و اجرای شبکه های راه دور با امکان طراحی مبتنی بر MPLS

 

·         طراحی و اجرای شبکه های Campus LAN مطابق با آخرین استانداردها

 

·         طراحی و اجرای مرکز عملیات شبکه Network Operation Center

 

·         ارائه پیشنهادات براساس محصولات و تکنولوژی های شرکت های معتبر مانند Cisco و Huawei

 

حوزه شبکه و ارتباطات

 

·         مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

 

·         ارائه راه حل های جامع مدیریت شبکه (Network Management)

 

·         فراهم نمودن خطوط پرسرعت اینترنتی (ADSL)

 

·         طراحی و پیاده‌سازی IP Telephony

 

·         مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های (WAN) Wide Area Network

 

·         مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های Local Area Network (LAN)

 

·         طراحی و اجرای شبکه های Wireless

 

·         مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های VoIP

 

دوره های آموزشی:

 

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای سازمانها و ادارات در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات ICT و تکنولوژی IOT