توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت

توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت
مرکز تحقیقات گوگل چگونگی فهم «فرآیند زبان طبیعی» در «هوش مصنوعی» را منتشر کرده است. بخش تحقیقاتی وب ‌سایت «Mountain View»
 

توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت

بخش تحقیقاتی گوگل دو وب ‌سایت ارائه کرده است که در این وب‌ سایت‌ ها، توانایی هوش مصنوعی در درک صحبت ‌های انسان به خوبی نشان داده می‌شود.

 مـرکز تحقـیقات گوگل چگونگی فهم «فرآیند زبان طبیعی» در «هوش مصنوعـی» را منتشر کرده است. بخش تحقیقـاتی وب ‌سـایت (Mountain View)
  چندین مورد از فرآیندی موسوم به «آزمایشات معنایی» را منتشر کرده است.
این وب‌ سایت فعالیت‌ هایی جالب در حوزه توانایی‌ های «هوش مصنوعی» راجع به فهم چگونگی صحبت کردن انسان ارائه می‌دهد. یکی از این وب ‌سـایت ‌ها،
«صحبت با کتاب» (Talk to Books) نامیده می‌شود. زیرا کاربران در این وب ‌سایت می‌توانند در حوزه مشخصی با کتاب صحبت کرده و ارتباط برقرار کنند.
در این فرآیـند، کاربر یک سوال یا جمله مشخص را تایپ می‌کند، سپس وب ‌سایت تمامی جمله تایپ شده از سوی کاربر را در کتابی که مرتبط با سوال کاربر
است، پیدا می‌کند. رِی کرزویل، دانشمند علوم رایانه، نویسنده، مخترع، آینده‌ پژوه و مدیر مهندسی بخش تحقیقات گوگل و راشل برن استیر، مدیرتولید گوگل
اظهار کردند، این سیستم به ارتباط کلمات کلیدی بستگی ندارد. این دو دانشـمند گفتند: هوش مصنوعی این سیستم با اسـتفاده از میـلیـارد ها جـمله شـبیه
مکـالمه،آموزش داده شده است. بنابراین می‌تـواند پاسـخ مناسـب با سـوال مطرح شده را ارائه دهد. صحبت کردن با کتاب می‌تواند به کاربران کمک کند تا به
راحتـی عنـوان‌ های مد نـظر خود را در کتـاب ‌ها جسـت ‌و جو کرده و بیـابند. وب ‌سـایت دیگر جسـت‌ و جوی گوگل، به نام «Semantris» اسـت که بازی‌
های مرتبط با کلمـات را ارائـه می‌دهد. دو بازی ارائـه شده در این وب ‌سـایت، می‌توانند مفاهـیم شبـیه به هم و مخـالف از هم را تشـخیص دهند. در این بازی
حتی صدای«موتور سیکلت» و صدای «گربه» نیز تشخیص داده می‌شود. با پیشـرفت خط سیـر کلمـات، مـدل آمـوزشی هوش مصـنوعی، الـگوریتم ‌ها را قـادر
می‌سـازد تا ارتـباط میان کلـمات که بر اسـاس اسـتفاده از زبـان واقعـی است را یاد بگیرند که این امکان منجر به پیشرفت «پردازش زبان طبیعی» شده است.
با توجه به گفته‌ های رِی کرزویل و راشـل برن اسـتیر، این وب‌ سـایت‌ ها قابـلیت ‌های جـدید «هـوش مصـنوعـی» را نشـان می‌دهد که می‌تـوانند برنامه ‌های
کاربردی را پیش ببرند. این قابلیت تاکنون وجود نداشته است. برنامه ‌های کاربردی دیگر شامل «طبقه ‌بندی»، «شباهات معنایی» و «دسته‌ بندی»کلمات است.
این فناوری در برنامه ‌های کاربردی دیگر گوگل نیز کاربرد خواهد داشت.
۱۵ تیر ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۱,۵۴۴
کد خبر : ۶

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.