محصول مدیریت زیرساخت مرکز داده

DCIM2
امروزه با رشد سرویس ها و تجهیزات  مختلف و متنوع  مراکز داده، لازم است اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملا مطمئن و دارای قابلیت گسترش مطابق با تعاریف استاندارد ارائه شوند. مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که هم تراز تجهیزات فعال شبکه ، وظیفه پشتیبانی بخش های ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویس های ارائه شده در بخش زیرساخت نیز  باید دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند و به همین ترتیب، فراهم آوردن سرویس های کاربردی و تامین کارایی و دسترس پذیری بالا برای این مراکز از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
با گسترش مراکز داده نیاز به مدیریت زیر ساخت و کنترل مولفه های متعددی مانند، وضعیت، ظرفیت، تغییرات، توان، هزینه و.. بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. درهمین راستا با توسعه و ارتقاء سیستم های مدیریت زیر ساخت (DCIM) امکان پایش های مداوم و لحظه ای تجهیزات و شرایط محیطی، امکان ایجاد بسترمدیریت هوشمند پدیدار شده است. 
نرم افزار DCIM به مدیریت زیرساخت پایگاه داده می پردازد و برای ارتباطی صحیح و منطقی مابین مدیران فناوری اطلاعات (IT managers) و مدیران تاسیسات (Facility Managers) و کاربران پایگاه داده و ... طراحی شده است. به طور خلاصه نرم افزار DCIM در راستای اهداف کلی  بهینه سازی پایگاه داده، افزایش بهره وری و کارایی و پایش و نگهداری صحیح زیرساخت مرکز داده کمک شایانی به مدیران مرکز داده خواهد نمود.
اهداف اصلی در این سیستم به ترتیب زیر خواهد بود:
  • مدیریت یکپارچه و خودکار تمامی بخش های زیر ساختی
  • مدیریت منـــابع و مصارف تاسیسات زیــر ساختی
  • ایجــاد واسط های کاربری برای نظارت زیر ساخت
  • تهیه و ارائه گزارش عملکرد و تحلیل رفتار سیستم
  • ذخیره خودکار اطلاعات کمی و کیفی و ایجاد پایگاه داده

dcim solution

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها