شرکت پرورش داده ها / محصولات / نرم افزاری / مانیتورینگ شبکه هوشیار / b. مدیریت شبکه های داده ای (IP Network Management)

محصول مدیریت شبکه‌های داده‌ای

این محصول قابلیت مانیتورینگ و مدیریت شبکه‌های داده‌ای را در سطوح مختلف دارد.
از سرویس های اصلی این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 1. کشف، پایش و مدیریت بر سرویس ها
 2. کشف، پایش و نظارت بر سرورها 
 3. کشف، پایش و نظارت بر تجهیزات شبکه‌
 4. کشف، پایش و نظارت بر سرورهای مجازی‏
 5. کشف، پایش و نظارت بر ذخیره سازها
 6. پایش و نظارت بر نرم افزارهای مختلف نظیر پایگاه داده و وب سرورها و …
 7. مدیریت هشدارها
 8. داشبورد و گزارش
 9. مدیریت تغییرات و جریان کاری
 10. مدیریت پیکربندی‏
 11. مدیریت ظرفیت
 12. مدیریت کاربران

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها