پلوتون1

محصولات مدیریت امور مشتریان پلوتون

اینک با استفاده از جدیدترین تکنولوژی در کنار تجربه و دانش نیروهای متخصص منجر به تولید مجموعه نرم‌افزارهای تحت وب پلوتون در زمینه مدیریت امور مشترکین گردیده است که می‌تواند در بازار کسب‌و‌کار نیاز هر سازمانی را پوشش دهد. این مجموعه از محصولات در شبکه‌های مخابراتی پهن‌باند کشور عملیاتی شده و در حال سرویس‌دهی به اپراتورهای پهن‌باند است.

بخشی از ویژگی های این محصول نرم افزاری عبارتند از :

  •  پنل خدمات مشترکین
  • سامانه سرویس‌دهی
  • سامانه پاسخگوی خرابی
  • سامانه مدیریت وظایف
  • سامانه گزارش‌گیری
  • سامانه طراحی گزارشات
  • سامانه مدیریت زمان‌بندی
  • سامانه اطلاع‌رسانی
  • سامانه ثبت و مدیریت وقایع

پلوتون2

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها