شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ICT1

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1. تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری
2. مشاوره در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری در سطح ملی و بخشی
3. مشاوره و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) 
4. مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و استانداردهای مربوطه همچون ISO/IEC 17799 وISO/IEC   27001
5. نطارت بر پروژه های فناوری اطلاعات
6. مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی در زمینه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
7. ارائه راه‌ حل های جامع مدیریت شبکه (Network Management)
8. طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های صورتحساب گیری و خدمات مشترکین (Billing and Customer Care)
9. مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی راه حل های جامع امنیت شبکه و اطلاعات
10. فراهم نمودن خطوط پرسرعت اینترنتی (ADSL)
11. طراحی و پیاده‌سازی مراکز داده‌ای (Data Center)
12. طراحی و پیاده¬سازی خدمات ارزش افزوده برروی شبکه سیار (Mobile Value Added Services) و برنامه های کاربردی سیار (Mobile Applications)
13. طراحی و پیاده‌سازی راه‌ حل های مرکز تماس (Contact Center) و ارائه مشاوره در این زمینه
14. مهندسی فرآیندهای سازمانی و بهبود سیستم‌ها
15. طراحی و پیاده‌سازی IP Telephony
16. ارائه راه‌حل‌های ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری (SAN, NAS, SAS) و Disaster Recovery
17. انجام پروژه‌های تحلیل هوشمند عملیات سازمان‌ها براساس فناوری Data Mining و Data Warehousing
18. مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های WAN (Wide Area Network) 
19. مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های LAN (Local Area Network) 
20. طراحی و اجرای شبکه های Wireless 
21. مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های VoIP
22. آموزش‌های مرتبط با فن آوری اطلاعات

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها