شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 4. حوزه نرم افزاری و نظارت

فعالیت در حوزه سیستم های نرم افزاری و نظارت

 یکی از قابلیت های کلیدی و محوری در شرکت پرورش داده ها وجود تیم هایی از کارشناسان خبره در حوزه توسعه سیستم های نرم افزاری است. این شرکت، با اتکاء به این نیروهای توانمند توانسته است پروژه های ملی بزرگی را به انجام برساند.
در زمینه نظارت بر پروژه ها نیز شرکت دارای چارچوب نظارت تدوین شده است. 
تکنولوژی ها و ابزارهای به کارگرفته شده در توسعه سیستم های نرم افزاری:
1. زبان برنامه نویسی Java
2. چارچوب Spring به عنوان بستر توسعه و اجرای برنامه های جاوا در سطح enterprise
3. Jini معماری سرویس گرا به منظور توسعه سیستم های توزیع شده امن متشکل از شبکه ای از سرویس گیرنده ها و سرویس دهنده ها.
4. JMX  تکنولوژی مورداستفاده در توسعه سیستم های مدیریت و نظارت برمنابع، شبکه ها، تجهیزات و سرویس ها.
5. تکنولوژی های پیام دهی مانند JMS و ActiveMQ
6. AJAX  مجموعه ای از فناوری های توسعه برنامه های کاربردی تحت وب که در سمت سرویس گیرنده برای توسعه Rich Internet Application  و سرویس گیرنده های تعاملی استفاده می شوند.
7. Oracle 10g  و MySQL به عنوان سیستم مدیریت پایگاه داده ها
8. ابزارهای توسعه Oracle مانند Oracle Application Development Framework و Oracle JDeveloper
9. Aspect Oriented Programming
10. روش تجزیه و تحلیل و طراحی شیءگراء
11. زبان مدل سازی UML به منظور ساخت و مستندسازی فرآورده های نرم افزاری در طی توسعه سیستم.
12. زبان برنامه نویسی C#.NET  و معماری MVC  پیشرفته و سرویس گرا
13. پایگاه داده SQL