شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / حوزه های کاری / 10. سیستم مدیریت مشترکین و جمع آوری کارکرد
accounting

قابلیت های سیستم مدیریت مشترکین (accounting)

1. مدیریت چند هزار اتصال در ثانیه
2. نگهداری سوابق بدون محدودیت
3. مدیریت چند هزار ارتباط همزمان
4. کنترل پهنای باند تخصیص داده شده
5. پشتیبانی تعداد نامحدود NAS (Network Access Server)
6. پشتیبانی پروتکل RADIUS و کنترل انواع RADIUS Vendor
7. LAN Accounting  و قابلیت پشتیبانی از PPPoE و VPN
8. پشتیبانی از انواع Authentication از قبیل PAP, CHAP, MS CHAP
9. امکان محدود کردن تماس مشترکین به پورت خاص
10. تعریف انواع تعرفه 
11. اضافه کردن و معرفی Attribute های جدید به سیستم
12. شارژ مشترکین به صورتهای زیر
 • شارژ زمانی
 • شارژ حجمی
 • تعرفه متغیر بر حسب زمان اتصال 
13. اجرا بر روی بستر Linux
14. نگهداری اطلاعات در پایگاه داده Oracle 
15. نگهداری اطلاعات در فایل
16. چک کردن و اعمال پارامترهای مختلف مانند 
 • مدت زمان اتصال
 • میزان حجم دریافتی
 • میزان حجم ارسالی
 • IP Address
 • تاریخ شروع و اتمام قرارداد کاربر
 • نوع سرویس
 • NAS IP Address
 • Framed IP Address
 • DSLAM port
 • NAS Domain
 • IP Pool
17. تولید گزارش های مختلف جهت انجام عملیات حسابرسی مانند: 
 • گزارش خلاصه استفاده از سرویس ها
 • گزارش ریز هر اتصال
 • گزارش مشترکین متصل به سیستم
 • گزارش کل استفاده مشترکین و نسبت و معدل استفاده هر کاربر به کل
 • و انواع گزارش های مدیریتی و کاربردی دیگر
18. افزودن شمارنده های متنوع از ترکیب پارامترهای سیستم از جمله حجم ارسالی/ دریافتی، تعداد اتصال و زمان استفاده مانند:
 • محاسبه و تعریف تعداد تماس مجاز هر کاربر در روز
 • محاسبه و تعریف میزان حجم ارسالی/دریافتی قابل استفاده کاربر در هر اتصال
 • محاسبه و تعریف میزان حجم ارسالی/دریافتی قابل استفاده کاربر در هفته
 • محاسبه و تعریف میزان حجم ارسالی/دریافتی قابل استفاده کاربر در ماه
 • محاسبه و تعریف میزان حجم ارسالی/دریافتی قابل استفاده کاربر در سال
 • و انواع ترکیب های دیگر مورد نیاز
19. پشتیبانی از سخت افزارهای Access Server شامل Huawei، Mikrotik ، Cisco و ...
20. استفاده از API های مختلف برای برقراری ارتباط با سیستم هایParty 3rd پورتال فروش 
21. برقراری ارتباط و ارسال پارامتر های تعریف شده به سیستم ثبت وقایع (Logger)
22. سطوح دسترسی برای مدیران و کنترل کاربران زیر مجموعه توسط آن ها
23. انجام عملیات گروهی بر روی کاربران (Bulk Operations) 
24. پردازش توزیع شده بر روی چند سرور به منظور توزیع ترافیک و سرور پشتیبان خودکار به هنگام بروز مشکل در سرور اصلی
25. امکان تعریف نحوه رفتار سیستم برای درخواست ها با اعتبار پایین(قطع ارتباط یا نمایش صفحه پیغام مناسب)