شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / حوزه پیاده سازی مرکز داده
data center

سوابق اجرایی در زمینه طراحی و پیاده ­سازی مرکز دادهDATA CENTER

شماره   موضوع  قرارداد کارفرما  لوگو

1


 ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده ای 

استان گلستان

فناوری اطلاعات ایران
 استان مرکزی

 

3

 

 پروژه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه مرکز داده پشتیبان

 

 بانک سینا 

بانک سینا

 4

  طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرکز داده ای مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان

 

 

 

 شرکت ارتباطات زیر ساخت

 


ارتباطات زیرساخت

 5

 توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیر ساخت کشور

6

طراحی و راه‌اندازی سیستم مدیریت شبکه سوییچ بین شهری و بین‌الملل ایران(ISMN) 

 طراحی، اجرا، نصب و راه‌اندازی سیستم صورتحساب گیری، خدمات مشترکین

 

8

 

بهینه سازی ساختار شبکه و امنیت شبکه و پایگاه داده ای مرکز داده 

 

مرکز آمار ایران 

آمار ایران

 

9

 

طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پنج مرکز داده پروژه رشد

 

 وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش
10  طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی مرکز داده ای مرکز عملیات شبکه(NOC)

 

 شرکت مخابرات ایران

مخابرات ایران

 

11

انجام عملیات طراحی و اجرای مسیر کابل فیبر نوری به میزان 6509 کیلومتر همراه با تامین تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه از راک OCDF ایستگاه مبدا تا راک OCDF ایستگاه مقصد

 

12

 

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیر ساخت مرکز داده امام علی-

 

سازمان صدا و سیما

سازمان صدا وسیما

 

13

 

 انجام تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه کابل مسی و مانیتورینگ و زیر ساخت فیبر نوری و تجهیز شبکه

 

بندر شهید رجایی

بنادر و دریانوردی

 

14

 

نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتی(Data Center Internet  )


 تبیان

تبیان

 

15

 

طراحی ، بهینه سازی و اجرای مرکزداده و شبکه مرکزداده 


سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه ایران

 

16


بهینه سازی، اجرا، نصب و راه‌اندازی مرکز داده

 

 استان بوشهر

فناوری اطلاعات ایران

 

17

 


طراحی، اجرا، نصب و راه‌اندازی مرکز داده پشتیبان


 بانک سینا استان اصفهان

بانک سینا

 

 

18

 

بررسی وضعیت امنیت مرکزداده و شبکه ثبت احوال کشور بر اساس استاندارد ISO 27000

سازمان ثبت احوال کشور ثبت احوال

 

19


بررسی وضعیت امنیت مرکزداده و شبکه  پالایشگاه نفت شهید تندگویان بر اساس  استاندارد ISO 27000

 

 پالایشگاه نفت شهید تندگویان

تندگویان

 

20


بررسی وضعیت امنیت مرکزداده و شبکه  شهرداری کرج بر اساس استاندارد ISO 27000


شهرداری کرج

شهرداری کرج

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها