شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 13. توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیر ساخت کشور

توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیر ساخت کشور

  • انجام عملیات طراحی و اجرای مسیر کابل فیبر نوری به میزان 6509 کیلومتر همراه با تامین تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه از راک OCDF ایستگاه مبدا تا راک OCDF ایستگاه مقصد
  • آزمایش و تحویل
  •  تست کارخانه‌ای بر اساس شرایط قرارداد و مشخصات فنی

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها