شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 3- حوزه نرم افزاری و نظارت

توسعه سیستم­های نرم­ افزاری و نظارت

یکی از قابلیت های کلیدی و محوری در شرکت پرورش داده ها وجود تیم هایی از کارشناسان خبره در حوزه توسعه سیستم های نرم افزاری است. این شرکت با اتکاء به این نیروهای توانمند توانسته است پروژه های ملی ذیل را در این زمینه به انجام برساند:

1. طراحی و اجرا و نصب و راه اندازی مرکز صورتحساب گیری و امور مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت

2. طراحي و پیاده سازی و راه اندازی سیستم های امور مشتریان شرکت های مخابرات استانهای اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، گلستان، هرمزگان، کردستان و شرکت نداگستر صبا

3. طراحی و اجرا و نصب و راه اندازی مرکز عملیات شبکه (NOC) شرکت مخابرات ایران

4. طراحی و اجرا و نصب و راه اندازی سیستم مدیریت شبکه سوییچ بین شهری و بین الملل ایران(ISMN) در شرکت ارتباطات زیر ساخت

5. مدیریت شبکه و صورتحساب گیری IP ملی-وزارت کشور

6. طراحی و پیاده سازی شبکه هاب کو (ارائه سیستم های کسب و کار)

7. طراحی و پیاده سازی زیر ساخت سرویس های ارزش افزود (VAS)

8. طراحی و راه اندازی شبکه بازی های آنلاین

9. طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت شبکه ارتباطی -شرکت ایز ایران

10. توسعه سیستم ها و واسط های مدیریت شبکه با استفاده از ابزارهای متن باز (Open Source)-موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات 

11.  طراحی و پیاده سازی سامانه جامع BSS (Business support system) بر اساس استاندارد های  frameworx و دارای تمامی زیر سامانه های لازم برای یک شرکت تلکام - شرکت انتقال داده های نداگستر صبا

12. محصول مدیریت شبکه های مخابراتی و ارتباطی هوشیار-Suite DP OSS

13. مجموعه محصول مدیریت امور مشتریان DP Pluto CRM Suite

14. محصول مدیریت وظایف DP Pluto PTM

15. محصول طراحی گزارشات DP Pluto Report Generator

16. توسعه سیستم های نوین کسب و کار الکترونیکی (B2B,B2C,C2C)

17. محصول داشبورد مدیریتی DP Dashboard

18. سیستم محاسبه کارکرد (AAA)

19.  سیستم انباره داده (Data Warehouse) و هوش تجاری (BI)

20. شبکه استعلام بها و زنجیره تامین هاب کو

21. طراحی، پیکربندی، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های BSS، شامل سیستم های صورتحساب گیری بین الملل، بین شهری و شبکه هوشمند سراسری، انباره داده ها و تضمین درآمد در مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان (CCBS) شرکت ارتباطات زیرساخت.

22. طراحی، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی سیستم OSS به منشور مدیریت شبکه سوییچهای تلفن ثابت شهری، بین شهری و بین الملل ایران (ISMN) شرکت ارتباطات زیرساخت

23. توسعه سیستم ها و واسط های مدیریت شبکه با استفاده از ابزارهای متن باز (MTOSI)، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

24. سامانه اینترنتی ثبت شناسه شی، سازمان فناوری اطلاعات ایران

25. طراحی و پیاده سازی پرتال پایش جامعه اطلاعاتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران   

26. طراحی و توسعه سیستم اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور، مرکز آمار ایران

27. اجرای طرح تجمیع و تمرکز پیاگاه های طرح جامع مشترکین مخابرات در شرکت مخابرات استان تهران

28. طراحی، پیکر بندی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار سیستم محاسبه کارکرد و خدمات مشتریان (AAA & CRM) جهت مشترکین اینترنت پهن باند (ADSL) شرکت های مخابراتی اصفهان، کرمان، کردستان، هرمزگان، گلستان و ندا گستر

در زمینه نظارت بر پروژه ­ها نیز شرکت دارای چارچوب نظارت تدوین شده است. یکی از مهمترین فعالیت­های شرکت، نظارت بر پروژه مرکز داده تبیان بوده است. این پروژه، شامل تهیه طرح جامع نظارت، و نظارت بر کلیه وظایف خرید و تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پیکربندی و اجرای سیستمها، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی بوده است.