شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / فناوری اطلاعات و ارتباطات
ICT1

سوابق اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

شماره   موضوع  قرارداد کارفرما  لوگو

1

 بروزرسانی سامانه سرمایه گزاری و نوآوری در ارتباطات و فناوری اطلاعات 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

 

 

 

 

 

تنظیم مقررات

2 به روزرسانی بانک اطلاعاتی راهنمای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3  تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
4 طراحی مدل عملیاتی تعیین تعرفه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
5 انتشار گزارش دوره ای وضعیت و کیفیت ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و مقایسه آن در منطقه و جهان  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
6   ارائه راهکارهای افزایش و تسهیل سرمایه گذاری در بخش فاوا کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  
7  شناسایی و محاسبه شاخص های سرمایه گذاری و ارزیابی این شاخص ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات   سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

 

8

 

 ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بهبود فرایندها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه امیر کبیر
 9   خرید خدمات مشاوره تکمیلی قرارداد ۱۵۹۴ سازمان فناوری اطلاعات ایران 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری اطلاعات ایران

 10   سامانه اینترنتی ثبت شناسه شیء  سازمان فناوری اطلاعات ایران 
11  خدمات مشاوره در زمینه استقرار نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور  سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 12 خدمات مشاوره در امور اطلاع رسانی و ظرفیت سازی فنی در حوزه نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از طریق تعامل با نهادهای بین المللی  سازمان فناوری اطلاعات ایران 
13   پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاهها و پرتال های دستگاه های اجرایی  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 14 خدمات مشاوره در زمینه کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا   سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 15  خدمات مشاوره جامع جهت توسعه فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 16 اخذ خدمات مشاوره پروژه اطلاع رسانی و ظرفیت‌سازی فنی در حوزه نظام پایش  شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تعامل با نهادهای بین المللی مرتبط  سازمان فناوری اطلاعات ایران
 17 انجام خدمات مشاور اجرایی پروژه سنجش عملکرد شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور   سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

 18

 

مطالعه، تدوین و طراحی چارچوب تحقق الزامات

سند ملی فاوای آموزش و پرورش 

 

 وزارت آموزش و پرورش  

آموزش و پرورش

 

 19

 

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 20

 

راه اندازی شبکه گسترده نهاد ریاست جمهوری 

 

 شبکه هیئت دولت

هیئت وزیران

 

 21

 

 طراحی و نصب و راه اندازی شبکه های گسترده کامپیوتری اجلاس سران

 

اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران 

وزارت کشور2
 22  برقراری اولین لینک ماهواره ای اینترنت با پهنای باند 2Mbps در ایران شرکت مخابرات ایران

 

 

مخابرات ایران

 23 طراحی، تهیه تجهیزات و راه اندازی شبکه X.25 کشور  شرکت مخابرات ایران 
 24  نصب، راه اندازی و توسعه شبکه ارتباطات سیار Billing Server  شرکت مخابرات ایران
 25 پروژه تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات متمرکز کننده DSL دیتا  شرکت مخابرات ایران 
     انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های آذربایجان شرقی، گلستان، همدان، چهارمحال و بختیاری.   شرکت مخابرات ایران 

 

 26

 

طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی مراکز دیتا شبکه رشد 

 

 وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

 

27 

 

 پروژه تامین، توسعه و تکمیل فیبر نوری شبکه سراسری (ناحیه دو) به متراژ 6509 کیلومتر

 

ارتباطات زیرساخت کشور 

ارتباطات زیرساخت
 29  

پروژه بررسی و مطالعه شبکه بندر شهید رجایی و ارائه طرح های بهبود و بازطراحی شبکه بر اساس شبکه های Enterprise Campus 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بنادر و دریانوردی

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها