شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 11- طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیر ساخت مرکز داده

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیر ساخت مرکز داده امام علی

- موضوع این قرارداد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیر ساخت مرکز داده امام علی (ع) متعلق به سازمان صدا و سیما می باشد. در این راستا شرکت پرورش داده ها در راستای اجرای این پروژه متعهد شد که با راه اندازی یک سامانه به صورت سخت افزاری و نرم افزاری در مدت زمان مشخص طبق قرارداد و انجام کلیه امور مربوطه از جمله آموزش، وظایف محوله خود را به انجام رساند.
- امروزه با رشد سرویس ها و تجهیزات مختلف و متنوع مراکز داده، لازم است اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملا مطمئن و دارای قابلیت گسترش مطابق با تعاریف استاندارد ارائه شوند. مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که هم تراز تجهیزات فعال شبکه، وظیفه پشتیبانی بخش های ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویس های ارائه شده در بخش زیرساخت نیز  باید دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند و به همین ترتیب، فراهم آوردن سرویس های کاربردی و تامین کارایی و دسترس پذیری بالا برای این مراکز از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
- با گسترش مراکز داده نیاز به مدیریت زیر ساخت و کنترل مولفه های متعددی مانند: وضعیت، ظرفیت، تغییرات، توان، هزینه و.. بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در همین راستا با توسعه و ارتقاء سیستم های مدیریت زیر ساخت (DCIM) امکان پایش های مداوم و لحظه ای تجهیزات و شرایط محیطی، امکان ایجاد بستر مدیریت هوشمند پدیدار شده است. 
- نرم افزار DCIM به مدیریت زیرساخت پایگاه داده میپردازد و برای ارتباطی صحیح و منطقی مابین مدیران فناوری اطلاعات (IT managers) و مدیران تاسیسات (Facility Managers) و کاربران پایگاه داده و ...طراحی شده است. به طور خلاصه نرم افزار DCIM در راستای اهداف کلی  بهینه سازی پایگاه داده ،افزایش بهره وری و کارایی و پایش و نگهداری صحیح زیرساخت مرکز داده کمک شایانی به مدیران مرکز داده خواهد نمود.
اهداف اصلی در این سیستم به ترتیب زیر خواهد بود:
  • مدیریت یکپارچه و خودکار تمامی بخش های زیر ساختی
  • مدیریت منـــابع و مصارف تاسیسات زیــر ساختی
  • ایجــاد واسط های کاربری برای نظارت زیر ساخت
  • تهیه و ارائه گزارش عملکرد و تحلیل رفتار سیستم
  • ذخیره خودکار اطلاعات کمی و کیفی و ایجاد پایگاه داده

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها