رسانه جدید

مدیریت طرح Management Contractor

مجریان طرح های بزرگ در ایران، به دلایلی مثل پیچیدگی های تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، حجم عظیم فعالیت ها و همچنین تعداد زیاد سازمان ها و افراد درگیر، موفق به تکمیل و راه اندازی طرح های شان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند. لیکن شرکت پرورش داده ها با داشتن سابقه ای طولانی و انجام پروژه های بزرگ ملی توانسته تجربه و تخصص لازم را در مدیریت و هماهنگی این طرح ها کسب کرده و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حائز رتبه برتر در زمینه صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (EPC) گردد.
در شرکت پرورش داده ها، مدیریت طرح (Management Contractor) در نتیجه اصلاح روش های مدیریتی در هدایت و انجام پروژه ها بوجود آمده است.
شرکت با توجه به توانمندی خود و ارتباطات بین المللی، موفق به اجرای کلیه تعهدات خود در تمامی پروژه ها و طرح ها گردیده است.
قابل ذکر است پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (تکفا 2) می توان اشاره نمود که با تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت پرورش داده ها به همراهی دو مشاور هلندی و ایرلندی و همچنین با برنامه ریزی و تقسیم فعالیت های پروژه با 14 شرکت داخلی به عنوان پیمانکاران فرعی قرارداد فوق الذکر را اجرا و به سرانجام رسانیده است.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها