شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / مدیریت امنیت شبکه و اطلاعات
رسانه جدید

مدیریت امنیت شبکه و اطلاعات:

شرکت پرورش داده ها یکی از پیشرو ترین شرکت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات و استانداردهای مرتبط با آن می باشد و اکثریت متخصصین این شرکت نیز دارای مدارک بین المللی در این زمینه می باشند.
شماره   موضوع  قرارداد کارفرما  لوگو

 

1

 

مشاوره امنیت اولین انتخاب رایانه ای کشور

 

مجلس هشتم

مجلس شورای اسلامی

 

2

 

ایمن سازی مرکز داده رجا

 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

رجا

 

 3

 

مشارکت در تامین امنیت پورتالهای شبکه داده های وزارت کشور، 

 

وزارت کشور

وزارت کشور2

 

4

 

مشارکت در تامین امنیت پورتالهای شبکه داده های وزارت دادگستری،  

 

وزارت دادگستری

دادگستری


5


مشارکت در تامین امنیت پورتالهای شبکه داده های

وزارت جهاد کشاورزی،

  

وزارت جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی


 مشارکت در تامین امنیت پورتالهای شبکه داده های

وزارت مسکن

 

 وزارت مسکن

مسکن

 

 7

 

 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان

برق

8

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

 

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

 9  اجرای تست نفوذ و ارائه راه حل های امن سازی بر روی نرم افزار SMS Banking

10

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت شبکه و اطلاعات (ISMS)

 

آستان قدس رضوی

رضوی
 11

برگزاری دوره های مربوط به امنیت شبکه 

 

12

 

نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتی

(Data Center Internet )

 

تبیان

تبیان

 

13

 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 27001 

 

 در اداره برق کرمانشاه، اداره برق تبریز، ادره برق تهران

برق

 

14

 

 طراحی امنیت مرکز داده کارت هوشمند سوخت

 

وزارت کشور 

کارت سوخت

 

15

 

مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت

امنیت شبکه و اطلاعات (ISMS)

 

 سازمان ثبت احوال کشور 

ثبت احوال

 

16

 

 

مشاوره،طراحی و استقرار سیستم مدیریت

امنیت اطلاعات(ISMs)  

 

شرکت پالایش نفت

شهید تندگویان 

تندگویان

 

17

 

وزارت ورزش و جوانان 

ورزش

 

18

 

اجرای تست نفوذ بر روی شبکه و پورتال و ارائه راه حل های امن سازی در خصوص هر یک از آسیب پذیریها

 

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

دانشگاه امیر کبیر

 

19

 

اجرای تست نفوذ و راه حل های امن سازی بر روی مرکز داده ها و نرم افزار طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها

 

مرکز آمار ایران

آمار ایران

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها