شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان IPB
رسانه جدید

تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان IPB

  • خرید خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه صورتحساب گیری
  • ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری مرکز تهیه صورتحساب خدمات مشتریان
  • انجام خدمات ارائه طرح،‌نصب، راه اندازی و آزمایش تحویل تجهیزات بخش Billing پروژه ۱۲۰۰۰۰ پورت دسترسی دیتا مخابرات استان خراسان رضوی
  • خرید تجهیزات مدیریت سیستم شارژینگ و صورتحساب دهی (مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان)

کارفرما:

  شرکت ارتباطات زیرساخت

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها