شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / نرم افزارهای سفارش مشتری
تولید نرم افزار2

نرم افزارهای سفارش مشتری

شماره   موضوع  قرارداد کارفرما  لوگو
1 ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت خدمات مشتریان (CRM)

شرکت ارتباطات زیرساخت

 ارتباطات زیرساخت
 2 خرید خدمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مربط به اداره کل امور مشتریان 

 

 

 طراحی و ساخت نرم افزار سفارشی سامانه ثبت نام و مدیریت های کاری طرح اقدام ملی تامین مسکن

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

بنیاد مسکن

 

 

 تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار و آموزش بانک جامع ژنتیک کشور

  سازمان پزشکی قانونی کشور

پزشک قانونی
 5 انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزار مشترکین (CRM) و محاسبه کارکرد (AAA) اینترنت پرسرعت در مخابرات منطقه کردستان 

 

شرکت مخابرات استان کردستان

 مخابرات کردستان
 خرید، نصب، راه اندازی و آزمایش و تحویل سامانه CRM

 

 7

 

خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار CRM جهت مشترکین دیتا

 شرکت مخابرات استان هرمزگان
بندرعباس
هرمزگان

 

 

خرید، نصب و راه اندازی سیستم محاسبه کارکرد و خدمات مشتریان شبکه دسترسی دیتا

 

مخابرات کرمان

کرمان

 

9

 

سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها 

 

مرکز آمار ایران

آمار ایران
10  سامانه پایش فرایندهای سازمانی (BPM)    

 

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

موسسه تحقیقات

 

11

 

سامانه جامع مدیریت مشترکین ADSL

 

مخابرات استان های اصفهان، هرمزگان، کردستان، کرمان، خراسان رضوی و گلستان 

مخابرات ایران

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها