شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 9- مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

مدیریت کیفیت و طراحی سازمانی

 • مشاور در پیاده سازی سیستم های کیفیت در شرکت های متعددی از جمله در مزدا یدک، خط و ابنیه راه آهن، شاسی سازی ایران، 3 شرکت از مجموعه صنایع دفاعی و ...
 • اجرای سیستم های مدیریت کیفیت شامل ISO 9001:2000، ISO/TS 16949:2002، QS 9000 و OHSAS در بیش از 10 شرکت از جمله:
  • شرکت شهاب شمال (تهران)،
  • شرکت جهان کار (اصفهان)،
  • شرکت نیروکلر(اصفهان)،
  • شرکت اطلس‌نور (اصفهان)،
  • شرکت صنایع مخابراتی راه‌دور ایران (شیراز)،
  • شرکت تولیدی صنعتی ستا (کرج)،
  • شرکت ماشین‌ لنت (قزوین)،
  • شرکت حدیدکاران (کرمان)،
  • شرکت کرمان ولتاژ (کرمان)،
  • شرکت دلتا (تهران)،
  • شرکت صنایع فلزی کوشا (کرج)،
  • شرکت صنایع مخابراتی راه‌دور ایران (شیراز)،
  • شرکت آرمان ابرار (تهران).
 • ارزیاب جایزه ملی بهره وری در بیش از 20 شرکت از جمله فولاد مبارکه، ایران خودرو، کشتی سازی ایران و ...
 • مشاور پیاده سازی سیستم شش سیگما در شرکت های متعدد.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها