شرکت پرورش داده ها / توانمندی ها / سوابق اجرایی / 14. نظارت بر طراحی و ارتقاء مرکز داده رشد وزارت آموزش و پرورش

نظارت بر طراحی و ارتقاء مرکز داده رشد وزارت آموزش و پرورش

- هدف کارفرما از این طرح، ایجاد مرکز داده برای شبکه ملی مدارس (رشد) و اتصال یکصد هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت، ایجاد امکانات جهت ارائه خدمات الکترونیکی نظیر آموزش، سازمان و سرویس‌ های عمومی الکترونیکی، به کلیه دانش‌آموزان و پرسنل آموزش و پرورش از طریق یک درگاه واحد و پویا (پورتال) می‌باشد.
اهداف کلی این شبکه را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:
 •  امکان دسترسی تمام دانش آموزان به شبکه اینترنت
 •  پست الکترونیکی رایگان برای تمامی دانش آموزان، اولیا و پرسنل آموزشی
 •  ایجاد Backbone و زیر ساختی مناسب برای راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی در سطح کشور
 •  فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم میان دانش آموزان و معلمان
 • طراحی وب سایت برای تمامی مراکز آموزشی و دبیرستانهای سطح کشور
 •  ارائه سرویس‌های چت و امکان انتقال فایل (File Transferring) برای کاربران شبکه
 • میزبانی اشتراکی پایگاههای اینترنتی Shared Web Hosting تحت سیستم عاملهای ویندوز و لینوکس
 • میزبانی اختصاصی پایگاههای اینترنتی Dedicated Web hosting
 •  ارائه سرویس‌های در دسترس، توسعه پذیر، مبتنی بر استانداردها صنعتی پذیرفته شده، امن، کارآ، مدیریت پذیر و انعطاف پذیر .
 • تضمین انجام پروژه مطابق با محدوده، زمانبندی و هزینه در نظر گرفته شده با شناسایی بموقع مخاطرات پروژه و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • عبور از وضعیت موجود به وضعیت گذار جهت برآورده‌سازی نیازهای یک ساله آتی وزارت آموزش و پرورش در مرحله اول.
 •  ایجاد طرحی جهت عبور از مرحله گذار به وضعیت مطلوب جهت برآورده‌سازی نیازهای آتی و و وزارت آموزش و پرورش (برنامه پنج ساله پنجم) در مرحله دوم.

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها