رسانه جدید

تامین تجهیزات برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیرساخت مرکز داده امام علی
  • تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی

    

   کارفرما:

            سازمان صدا و سیما 

ارتباط با گروه شرکت های پرورش داده ها